Sistema Fenixi

El sistema FENIXI és un sistema d’estalvi energètic comportant varis elements específics, que es combinen a fi d’aprofitar més l’energia. Està destinat sobre tot a instal•lacions que precisin un bon consum, tant d’escalfament SOLAR, com de BIOMASSA, o GEOTÈRMIA.

sistema-fenixi

read more

Klerc Aeroxal

Klerc Aeroxal

UN DIPÒSIT ESPECIAL: AEROXAL, AEROCAM, AEROFIX, AEROCON, son diverses declinacions dels dipòsits, que gràcies a les seves característiques, son capaços d’estalviar energia.

Treballen a pressió atmosfèrica, lo que permet una gran modulació de formes i colors. Estan molt ben aïllats per 12 cm de poliuretà alta densitat, però també es poden aïllar amb 18 cm de poliuretà. Estan recoberts d’una tela impermeable. El model més gran (AEROFIX) és de 2.000 litres, i es pot desplaçar dins d’un ascensor corrent. Son cascadables, de manera que es pot instal.lar varies vegades 2.000 litres, arribant a una acumulació d’energia sense més límit que l’espai disponible.

Estan equipats amb sistema d’entrada d’aigua amb boia de seguretat, sistema electrònic de control de nivell, mesura de temperatura a 3 nivells diferents, 2 serpentins o un de sol segons versió.

Estan fabricats amb resina de polièster sanitària per ACS, i tots els elements metàl.lics son fets amb acer inoxidable.

El seu funcionament autònom i automàtic, l’hi permet emmagatzemar calories provinent d’un sistema d’escalfament solar, de biomassa, de geotèrmia, o d’altres. Les pròpies característiques dels sistemes d’esclafament fan que sigui molt útil un emmagatzemament intel•ligent: • En el cas del Solar, només escalfem durant les hores de sol, i consumim aigua tot el dia. • En el cas de Biomasa o Geotèrmia, es pot escalfar a qualsevol hora del dia, però està molt recomanat d’efectuar el mínim possible de posades en marxa de les calderes. D’aquí la necessitat d’emmagatzemar calor obtenint així un millor rendiment de la caldera. • En el cas de Aerotèrmia, l’escalfament de l’aigua és millor efectuar-lo en les hores de més calor, i al mateix temps d’aprofitament del fred.

Aquests dipòsits permeten tancar automàticament el seu omplert, de manera a seguir consumint aigua calenta emmagatzemada, sense que entri aigua freda al dipòsit. L’aigua freda es deixa entrar en funció de les necessitats i del moment de la posta en marxa de l’escalfament. D’aquesta manera l’aigua es manté calenta, i podem consumir-la a temperatura constant. Aquest element constitueix una diferència molt significativa respecte a la competència.

La característica d’omplert a demanda, permet també emmagatzemar menys aigua calenta l’estiu que l’hivern ja que no necessitarem reserva d’energia per la calefacció. Els dipòsits cascadables, permeten un millor aprofitament de l’energia solar, alhora que salven la necessitat de refredar els sistemes solars, quan arribem al màxim de temperatura assolible. Senzillament el dipòsit permet una ebullició de l’aigua, cosa que serà molt lleu degut al important calor latent del pas de l’aigua de la fase líquida a la fase gasosa. En cap cas augmentarà la pressió i doncs protegirà completament la instal.lació.

Els dipòsits venen associats a d’altres materials com: ELS GRUPS DE PRESSIÓ, LES CENTRALETES ELECTRÒNIQUES DE CONTROL, ELS BESCANVIADORS DE CALOR AEROTOM, INTERIN, INTEREX, LES BOMBES DE CALOR FENIX/BC.

read more

Klerc Gruptomxal

Klerc Gruptomxal

ELS GRUPS DE PRESSIÓ: La gama està constituïda per varis models: GRUPTOM1, GRUPTOM2, GRUPTOMCAM, GRUPTOMXAL. Segons el consum d’aigua necessitat, proposem un grup de pressió. En tots els casos aquests permeten l’augment de pressió de l’ACS, i estan fabricats amb inoxidable.

En els sistema Fenixi, elevem la pressió de l’ACS per sobre de la pressió de la xarxa, lo que ens permet varies avantatges:

L’aigua calenta s’injecta en el circuit a l’entrada de la caldera (Hotels i Grans Consumidors) o en el circuit de recirculació directament (en el cas de Xalet unifamiliar).

Això permet en cas d’Hotel i GC. D’acabar l’escalfament de l’aigua (en el cas de solar), aprofitant així el calor obtingut, encara que no s’arribi als 55º mínims del consum necessaris per a evitar tota possibilitat de Legionel.la.

En el cas d’absència de sol, d’una sèrie de dies de pluja o núvols, una vegada esgotada tota l’aigua calenta, automàticament, la bomba no es posa en marxa, i sense cap més funció l’aigua freda entrarà pel circuit tradicional, i serà escalfada pel sistema alternatiu. Això és sinònim de cap manca de servei.

En el cas de xalet amb instal•lacions antigues no dotat amb recirculació, aquesta sobre pressió es fa servir per a no tirar l’aigua al clavegueram mentre s’espera l’aigua calenta en una aixeta lluny del sistema de calefacció.

En el cas d’un xalet modern, amb sistema de recirculació, aquest sistema permet la detecció d’un consum, i posar a l’instant en marxa el sistema de recirculació, que de manera molt ràpida aportarà aigua calenta al punt d’ús, sense pèrdua al clavegueram. S’evita així la recirculació perpètua, font de consum elèctric de la bomba i de consum tèrmic dels circuits. També evitem d’instal•lar la bomba de recirculació.

read more

Klerc Fenixtron

Klerc Fenixtron

LES CENTRALETES DE CONTROL: FENIXTRON, FENIXCAM, FENIXSIM Central HIDRÀULICA I ELECTRÒNICA permetent controls diversos programables a mida. Control de la pressió de l’aigua, el balanç energètic, la recirculació, l’aprofitament solar, biomassa, geotèrmia, aerotèrmia, l’estalvi d’aigua, la gestió de l’omplert de circuits, dels dipòsits i de la temperatura de l’aigua entrant al sistema de calefacció, de la ventilació i bescanviador de calor.

Comporta: • el motor d’acceleració primari, i totes les electrovàlvules, tubs, accessoris, i sensors necessaris per la instal•lació. • El variador de freqüència de sortida trifàsica, per a alimentar el grup. • El sistema electrònic amb una consola LCD molt intuïtiva, permetent els ajustatges a persones sense nocions. • 24 entrades de gestió de temperatura. 4 entrades de gestió de pressió, 4 entrades de gestió de cabal, 8 sortides de relé per vàlvules, sortida per extracció de resultats estadístics, 2 sortides analògiques de comandaments de pressió, tot inclòs en moble de polièster personalitzable en color i serigrafiats i collat en el mur.

Permet la mesura de l’energia consumida per l’escalfament de l’aigua.

read more